Czym są konkursy różane

Wikimedia Commons

W konkursach różanych ocenie podlega kwiat cięty określonego rodzaju i prezentowany w ściśle określony sposób. Tych rodzajów i sposobów, czyli klas konkursowych, może być wiele. Na świecie istnieją bardzo rozbudowane standardy konkursowe, np. dla poszczególnych kolorów róż.

Polskie Towarzystwo Różane, wzorując się na doświadczeniach kanadyjskich, opracowało własne standardy. Są one corocznie publikowane w regulaminach konkursów różanych PTR.

 

Konkursy różane zapoczątkowano wiele lat temu w Anglii. Pierwszy ogólnokrajowy konkurs odbył się w Londynie 1 lipca 1858 r. Już to pierwsze wydarzenie miało wielki rozmach: zwycięzcom wręczono 36 srebrnych pucharów, eksponaty podziwiało ponad 2 tys. zwiedzających. Po kolejnym rose show, który odbył się w następnym roku, stwierdzono, że Londyn nie ma wystarczająco dużej sali wystawowej, i trzeci krajowy konkurs zorganizowano w Sydenham. Crystal Palace, gdzie konkurs miał miejsce, odwiedziło aż 16 tys. osób!

Długą tradycję konkursów różanych mają Stany Zjednoczone. Imprezy tego typu są bardzo popularne także w wielu innych krajach, np. w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Indiach.

Po raz pierwszy w Polsce odbyły się one w 2017 r. Polskie Towarzystwo Różane zorganizowało je dwukrotnie: w lipcu w Łasku i we wrześniu w Kutnie.