Polskie Towarzystwo Różane

E-mail: biuroptr@gmail.com

Kutnowski Dom Kultury PTR

ul. Stefana Żółkiewskiego 4

99-302 Kutno