Uniwersalne piękno i historia Królowej Kwiatów magnetyzują ludzi od stuleci. A zachwyt i pasja zawsze dają impuls do zrzeszania się i wspólnych działań.
Po bez mała dwudziestu latach znowu istnieje towarzystwo skupiające ludzi zainteresowanych różami: Polskie Towarzystwo Różane. Nasze Towarzystwo. Chcemy wspólnie pracować na rzecz kultury różanej: uprawy róż i otaczania się nimi, krzewienia miłości do ich piękna i poznawania ich historii. Celem PTR jest tworzenie sprzyjających warunków do współpracy pomiędzy amatorami, naukowcami i producentami.
Zapraszamy do naszego grona.

Co oferujemy naszym członkom?
• wolny wstęp na organizowane przez Polskie Towarzystwo Różane imprezy, takie jak konkursy, wystawy, warsztaty, szkolenia;
• drukowana wersja biuletynu „Róże” w niższej cenie (po kosztach);
• bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji biuletynu „Róże” (tylko nr 1 jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich).

 

Statut Polskiego Towarzystwa Różanego (pdf)

Składki członkowskie

Kronika PTR